Nhà Nghỉ Thủy Thạch Lý Sơn

  -  

Nhà Nghỉ Tbỏ Thạch có tọa lạc tại Thôn Tây – An Vĩnh – Lý Sơn công ty ngủ gồm 12 chống nằm gần cảng Lý Sơn là địa trung trọng điểm của khu vực phượt Lý Sơn, hơn nửa công ty nghỉ ngơi còn ngay sát Âm Linh từ - địa điểm thờ phụng rất nhiều chiến sĩ Hoàng Sa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*