Hưng cần thơ

  -  
chào mừng năm mới 2012 ! 1/ con kê Chuối chân xanh vừa nạp năng lượng 1 dòng hôm công ty nhật 2.55kg (bị 3 cây cựa) giá chỉ 4.5T (Chưa đá 3.5T)
*
2/ Gà phần lớn lai mồng giảm 2.8kg chân thao giá bán 3T
*
3/ kê xanh các lai tiết nặng 2.6kg giá chỉ 3.5T
*
4/ con kê vàng chân xanh nặng trĩu 2.55kg giá bán 2.5T
*
5/ Gà hầu hết lai mỹ, chân chì mồng trích 2.6kg giá chỉ 3.5T
*
6/ khét chân thao 8 mống đen nặng 2.4kg giá chỉ 3T
*
7/ con kê vàng mồng lá, nặng trĩu 2.7kg chân thao giá bán 3.5T (cái mặt xác thủ)
*
8/ kê vàng chân thao nặng trĩu 2.6kg giá bán 2.5T
*
9/ gà khét lai Mỹ chân chì (có vãi an thiên nhị) nặng 2.2kg giá chỉ 3T
*
10/ gà mọi chân thao nặng 2.55kg (gà nuôi sẳng rồi) đưa về là hát thui ! giá chỉ 3T
*
11/ con kê khét chân thao 2.7kg giá 4T (gà đá như súng)
*
12/ con gà Cú lửa chân xanh (gà em) hôm 28/11 nay đã cự táo bạo giá 5T (gà này tốt hơn con gà anh.
*
13/ con kê Xanh gần như nặng 2.7kg (có hột ngay cựa chân trái) giá bán 3.5T
*
14/ con gà Đều bông chân thao nặng 2.5kg giá 3T (Bổn này kinh lắm nha những anh) đá là xâm nút đó.
*
15/ kê xám quà chân thao 2.5kg giá chỉ 2.5T
*
16/ con kê xám đông đảo bông chân thao nặng trĩu 2.7kg giá bán 3T
*
17/ kê xám soan 2.5kg giá bán 2.5T
*
18/ kê xám soan anh mồng chốc 2.7kg giá 3T
*
19/ gà we nghệ 2.8kg (chưa cắt lông) giá 2.5T
*
20/ gà chuối lai 25% nặng nề 2.6kg (gà nuôi sẳng) giá 3.5T
*
21/ con kê vàng bông chân thao nặng trĩu 2.6kg giá 2T (vì nhỏ tơ)
*
22/ con gà xám phần lớn bông, chân trắng nặng trĩu 2.4kg giá bán 2.5T
*
tự khóa gợi ý: Bán Tại đề nghị Thơ Cần chào bán Nhà giá bèo Tại Tại buộc phải Thơ Đất cung cấp Tại đề nghị Thơ Tại buộc phải Thơ Mua chào bán Xe Tại đề xuất Thơ Usb Tại đề xuất Thơ Hoa Tại đề xuất Thơ Mua Tại yêu cầu Thơ Cần bán Ice giá bán Rẻ Cần phân phối N97 giá bán Rẻ Cần Thuê đơn vị Tại đề xuất Thơ Bán Xe buộc phải Thơ Bán Đá quý giá Rẻ Bán Nhà buộc phải Thơ Nhà phân phối Cần Thơ Bán Đất đề nghị Thơ Bán con gà Đá Bán Đất giá bèo Tại Hoàng Công việc Tại đề xuất Thơ