Mẹ quan âm nam hải

Mẹ Nam Hải, Quán Âm Phật Bà, Quan Âm Nam Hải là 1 trong những vị Quan Thế Âm Bồ Tát danh tiếng là hết sức rất linh tại ca dua Quan Âm Phật Đài ở Tệ Bạc Liêu. Đây là vấn đề phượt tâm linch Phật giáo rực rỡ, đắm say tương đối nhiều khác nước ngoài mang lại hành mùi hương với chiêm bái.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Cheông chồng in Điện Gió Bội nghĩa Liêu

Ngoài Mẹ Nam Hải sống Tệ Bạc Liêu, bạn có thể viếng thăm mẹ Nam Hải nghỉ ngơi Cà Mau, Tiền Giang. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm vị trí trung khu linh lừng danh khác; sẽ là thánh địa Tắc Sậy ngơi nghỉ Bạc Bẽo Liêu

Các tour Cần Thơ đi Bội Bạc Liêu nổi bật

Tyêu thích khảo nội dung bài viết về Quán Âm Phật Đài tại Wikipedia: https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1n_%C3%82m_Ph%E1%BA%ADt_%C4%90%C3%A0i_(B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu)


Chuyên mục: Du lịch