Khách Sạn Trường Thịnh Vũng Tàu

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn trường thịnh vũng tàu

170 Bình Giã, Phường 8,, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/18000000/17870000/17865300/17865214/6558688f_b.jpg
Giá chỉ với

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> 450.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá bán 15% mang lại đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> -1 }"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg ng-click="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! siêu tiếc công ty chúng tôi không có mức giá trong thời hạn này.

Xin phấn kích chọn thời hạn khác hoặc tương tác 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg class="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>

Rấc tiếc, yenbaitourism.com.vn không tìm thấy phòng thoả yêu cầu của bạn. Phấn kích chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo lưu ý dưới đây.
Xem thêm: Khách Sạn Hạ Long Palace Hotel (Bai Chay), Ha Long Palace Hotel

*

0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg data-index="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgClassIndex"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg class="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgroom"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg ng-if="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>

*

0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg data-html="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgtrue"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg class="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgcapacity v-tooltip"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg data-toggle="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgtooltip"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg data-placement="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgbottom"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg data-delay="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgshow"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg:100, "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpghide"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg:50"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg title="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg, "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg con trẻ em"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg):"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpghoặc "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg người lớn, "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg trẻ em"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg):"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg (childAgeFrom + "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg - "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em em

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg:"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgInternal"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgB2B"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgVINPEARL"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgSMD"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg chống ngủ"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg, giường:"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg:"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgInternal"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgB2B"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgVINPEARL"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgSMD"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgInternal"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgB2B"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgVINPEARL"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgSMD"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>2"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg class="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgv-padding-bottom-5"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg ng-repeat="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Du Lịch Thái Lan Nên Đi Thái Lan Nên Đi Tour Hay Tự Túc ? Lần Đầu Du Lịch Tự Túc: Mình Chọn Thái Lan!

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgInternal"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgB2B"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgVINPEARL"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpgSMD"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>itemBedType.description

0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults fan lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg - "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg "https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg:"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg"https://yenbaitourism.com.vn/khach-san-truong-thinh-vung-tau/imager_1_166198_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name