Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hương Năm 2023

  -  

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#ff0000">Giờ lễ trên Giáo xứ Tân Thái Sơn

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#b22222">1.- các Giờ Lễ

600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">Ngày thường:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Sáng: 05 tiếng 00

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Chiều: 17 tiếng 30

600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">Thứ By:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Sáng: 05giờ 00

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Chiều: 16 tiếng 00 + 18giờ 00(Lễ chũm Chúa Nhật)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">Ngày Chúa Nhật:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Sáng: 05 giờ 00 (lễ tín đồ lớn) + 07 giờ 00 (Lễ thiếu thốn Nhi)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Chiều: 16 tiếng 00(lễ tín đồ lớn) + 18 giờ đồng hồ 00 (lễ tín đồ lớn)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">Lễ Cưới:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Thứ bảy: Buổi Sáng; 10 giờ đồng hồ 00 Buổi Chiều; 16 tiếng 00

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Chúa Nhật: Buổi Sáng; 10 giờ đồng hồ 00

600) this.resized=true; this.width=600;">

600) this.resized=true; this.width=600;">

*

600) this.resized=true; this.width=600;">

600) this.resized=true; this.width=600;">

600) this.resized=true; this.width=600;">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#ff0000">2.- Các Mục Vụ tương quan khác trên Giáo Xứ:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** sáng sủa Chúa Nhật tuần I sau Lễ thiếu thốn Nhi:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Rửa Tội trẻ nhỏ dại (Cha xứ - thân phụ Phó -Thầy Phó Tế)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** sáng sủa Chúa Nhật tuần II sau Lễ thiếu hụt Nhi:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Làm Phép công ty (Cha xứ - phụ thân Phó -Thầy Phó Tế)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** Chiều lắp thêm Năm sản phẩm Tuần: 15 giờ 30

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Các thủ tục về kết thân (Cha xứ - Ban chăm Trách)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">(Đương sự khi đến làm thủ tục phải có quý chức BĐH Giáo bọn họ đi theo để xác nhận)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** Sáng lắp thêm Sáu Đầu tháng:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Thăm và Trao mình Thánh Chúa cho những Bệnh Nhân vào Giáo xứ

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">(Cha xứ - phụ vương Phó) bao gồm BĐH Giáo chúng ta đi theo

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** Chiều sản phẩm sáu hằng tuần: 16 giờ 00

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Bí tích hòa giải (Cha xứ - thân phụ Phó)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** dấn mình vào Giáo xứ:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Liên hệ Ban Điều Hành các Giáo Khu.

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** giáo lý Dự Tòng: (02 Khóa trong năm)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Khóa 1: khai trường Đầu mon 03, Bế Giảng thời điểm cuối tháng 05

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Khóa 2: khai trường Đầu mon 09, Bề Giáng thời điểm cuối tháng 11

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">(Ban Giáo Lý siêng Trách)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** học thuyết Hôn Nhân: (01 Khóa tốt nhất trong năm)

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Khai Giảng thời điểm giữa tháng 06, bế Giảng thời điểm cuối tháng 07

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** làm phép Ảnh – Tượng:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Sau Lễ chiều thiết bị năm cùng Sau lễ 16 giờ đồng hồ 00 chiều thiết bị bảy tại Đài Đức Mẹ

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">600) this.resized=true; this.width=600;" style="color:#0000cd">** Xin Lễ: Tại văn phòng và công sở HDMV Giáo xứ:

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi sáng sủa từ 08 giờ 00 cho 10 giờ 00

600) this.resized=true; this.width=600;" style="margin-left:40px">Buổi Chiều từ bỏ 16 tiếng 00 cho 18 giờ đồng hồ 00