Đi Hà Giang Mùa Nào

  -  

Đi Hà Giang mùa làm sao đẹp nhất? Nên đi du lịch Hà Giang mùa hè – mùa Thu giỏi mùa xuân và mùa Đông?

*
*
đề nghị đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 2" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Mua-nao-Ha-Giang-dep-nhat-de-di-yenbaitourism.com.vn.jpg?resize=720%2C540&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
đề xuất đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 3" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong-Photo-Hoang-Minh-Thuong-1.jpg?resize=685%2C1041&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
đề xuất đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 4" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong-Photo-Hoang-Minh-Thuong-3.jpg?resize=712%2C960&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
bắt buộc đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 5" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Ha-Giang-nen-di-mua-nao-dep-va-khong-lanh.-Photo-Hoang-Minh-Thuong.jpg?resize=713%2C960&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
nên đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 6" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Neu-di-Ha-Giang-mua-he-ban-se-gap-nhung-canh-ni.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Neu-di-Ha-Giang-mua-he-ban-se-gap-nhung-canh-nay.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Neu-di-Ha-Giang-mua-he-ban-se-gap-nhung-canh-nay.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
bắt buộc đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 7" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-vao-mua-Thu-lua-se-dep-nhu-the-nay-day-a.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-vao-mua-Thu-lua-se-dep-nhu-the-nay-day-a.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-vao-mua-Thu-lua-se-dep-nhu-the-nay-day-a.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
yêu cầu đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 8" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-lua-chin-vang-ruc.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-lua-chin-vang-ruc.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-lua-chin-vang-ruc.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
đề xuất đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 9" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-2-scaled.jpg?w=1920&ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-2-scaled.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-2-scaled.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1 1152w, https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-2-scaled.jpg?resize=1536%2C2048&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-2-scaled.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-2-scaled.jpg?resize=810%2C1080&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
phải đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 10" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong.jpg?w=960&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/Di-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-Cach-di-the-nao-co-xa-khong.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
phải đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 11" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-1-scaled.jpg?w=1920&ssl=1 1920w, https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-1-scaled.jpg?resize=768%2C1024&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-1-scaled.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1 1152w, https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-1-scaled.jpg?resize=1536%2C2048&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-1-scaled.jpg?w=1620&ssl=1 1620w" data-lazy-sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/yenbaitourism.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/yenbaitourism.com.vn-Ha-Giang-mua-nao-dep-nhat-_-yenbaitourism.com.vn-1-scaled.jpg?resize=810%2C1080&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">
*
nên đi Hà Giang vào mùa Thu + mùa xuân? 11" data-recalc-dims="1">Du lịch Hà Giang mùa làm sao đẹp mắt nhất? Nên đi bằng phương tiện đi lại gì giỏi nhất?

Phương luôn thể đi:

Do sinh hoạt Hà Giang không tồn tại trường bay nên bao gồm 3 cách để phần đông fan cho được TP Hà Giang: đi xe cộ thứ, đi ô tô hoặc đi xe khách…

Xe khách rất chất lượng (chóng ở sản phẩm công nghệ lạnh)Xe sản phẩm (đi du lịch từ TPhường. hà Nội lên – không recommend nha)Xe xe hơi riêng rẽ (ví như gồm điều kiện)

Nếu hy vọng dữ thế chủ động thời hạn với cung lối đi ngay từ bỏ Hà Nội thì hoàn toàn có thể sử dụng ô tô riêng rẽ hoặc xe pháo thiết bị riêng biệt đi từ thủ đô để mang lại Hà Giang.

Kinh nghiệm đi Hà Giang bởi xe khách

Từ Thành Phố Hà Nội, nên đi xe cộ khách hàng đêm suốt thời gian Thành Phố Hà Nội – Hà Giang, xuất phát điểm từ bến xe cộ Mỹ Đình (Hà Nội) vào mức 21 giờ tối với tầm 5 giờ tạo sáng sau sẽ tới TPhường Hà Giang.

Thời gian cần đi núm nào mang đến phù hợp?

Theo kinh nghiệm tay nghề của nhiều fan thì nên cần đi xe pháo khách hàng Hà Giang vào các chuyến đêm (từ bỏ trăng tròn giờ 30 – 21 – 22 giờ) đêm tối trước (thường là đêm đồ vật 5 hoặc thứ 6) để ngủ một đêm bên trên xe và về Đêm ngày Chủ Nhật, như thế đang tiết kiệm chi phí được 2 tối ở bên trên xe cộ khách.

Tại sao lại bắt buộc đi đêm?

Nơi làm việc tại Hà Giang

Hà Giang bây giờ phát triển lắm luôn, cần có khá nhiều khách sạn, bên nghỉ và homestay. Lần này Mèo chỉ nói tới 3 khu vực bản thân làm việc nhé, ưu cùng nhược điểm: