ĐẠI SỨ QUÁN IRAQ TẠI VIỆT NAM

  -  
hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – đồ vật 6 8h30 – 12h30 và 13h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Anh và Bắc Ai Len

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – trang bị 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

Tổng lãnh sự bố Lan

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự Bỉ

hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: sản phẩm công nghệ 2, vật dụng 3, sản phẩm công nghệ 5, đồ vật 6 : 9h00 – 12h00

Tổng lãnh sự Canada

Tổng Lãnh sự Campuchia

hcm.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – thứ 6 07.30 – 11h30 & 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự cùng hòa Séc

honorary.mzv.cz

Tổng lãnh sự CuBa

hcm.netnam.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – vật dụng 6 8h00 – 11h30 và 13h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Đức

hcm.fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – thiết bị 6 : 8h30 – 11h30

Tổng lãnh sự Hà Lan

minbuza.nl Lịch có tác dụng việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Hàn Quốc

mofat.go.kr Lịch làm cho việc: thứ 2 – trang bị 6: 8h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Hungari

Tổng lãnh sự Indonesia

hcm.fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 và 14h00 – 16h30

Tổng lãnh sự Lào

Tổng lãnh sự Malayxia

Tổng Lãnh sự Mỹ

Tổng Lãnh sự Nga

fmail.vnn.vn Lịch làm cho việc: sản phẩm 2, 4, 5 8h00 – 13h00 và 15h30 – 19h10 vật dụng 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00

Tổng lãnh sự Nhật Bản

Tổng lãnh sự New Zealand

2. DANH SÁCH CÁC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI HÀ NỘI:

Đại sứ tiệm Mông Cổ

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 6 9h00 – 12h00 & 15h00 – 17h00

Đại sứ quán Ai Cập

Đại sứ cửa hàng Angeria

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – lắp thêm 6 : 8h00 – 16h00

Đại sứ cửa hàng Ấn Độ

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – thiết bị 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Đại sứ quán Hungary

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 vật dụng 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ tiệm Inonesia

netnam.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – máy 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Argentina

hn.vnn.vn. Lịch làm cho việc: thứ hai – thiết bị 6 8h30 – 12h00 và 13h00 – 16h00

Đại sứ cửa hàng Anh với Bắc Ai Len

Đại sứ quán Áo

bmaa.gv.at Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm 6 9h00 – 12h30 và 13h30 – 17h00

Đại sứ quán tía Lan

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Bangladesh

Đại sứ cửa hàng Belarus

belembassy.org Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 : 9h00 – 18h00

Đại sứ cửa hàng Bỉ

hn.vnn.vn. Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – máy 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00

Đại sứ cửa hàng Brazil

netnam.org.vn Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 9h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Bruney

hotmail.com Lịch làm cho việc: thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 và 13h30 – 16h30 sản phẩm công nghệ 6 : 8h30 – 12h00 và 14h30 – 16h30

Đại sứ quán Bungari

Đại sứ tiệm Canada

Đại sứ cửa hàng Campuchia

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – đồ vật 6 8h00 – 11h30 và 14h00 – 17h00

Đại sứ quán cộng Hòa Séc

embassy.mzv.cz Lịch có tác dụng việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 12h00 và 13h00 – 16h30 Lãnh sự: trang bị 2, 4, 6: 9h00 – 11h30

Đại sứ tiệm CuBa

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – vật dụng 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00 Lãnh sự: thứ 3 – thiết bị 5: 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Đan Mạch

Đại sứ quán Đức

fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – thứ 6 : 8h30 – 11h30

Đại sứ cửa hàng Hà Lan

minbuza.nl Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Hàn Quốc

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – trang bị 5 8h30 – 12h00 và 14h00 – 17h00 lắp thêm 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ tiệm Hungari

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 lắp thêm 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ quán IRaq

netnam.vn Lịch làm việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Iran

Đại sứ quán Israel

emisrael-vn.org Lịch có tác dụng việc: thứ hai – đồ vật 6 8h30 – 12h00 và 13h00 – 17h00 Trừ thứ 6 : cho 16h00

Đại sứ quán Lào

Đại sứ tiệm Libya

Đại sứ quán Malaysia

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 và 13h15 – 16h45 trang bị 6 : 8h00 – 12h30 và 14h15 – 16h45

Đại sứ quán Mehico

sre.gob.mx Lịch có tác dụng việc: thứ hai – thiết bị 6 : 8h00 – 15h00

Đại sứ quán Mianmar

Đại sứ tiệm Mỹ

Đại sứ tiệm Nauy

mfa.no Lịch làm cho việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 6 : 9h00 -16h00

Đại sứ quán Nam Phi

foreign.gov.za Lịch làm việc: thứ 2 – đồ vật 6 8h30 – 12h00 và 12h45 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Nga

hn.vnn.vn. Lịch có tác dụng việc: sản phẩm công nghệ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 lắp thêm 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ quán New Zealand

fpt.vn. Lịch làm việc: thứ hai – thứ 6 8h30 12h00 và 13h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Palestine

hn.vnn.vn.


Bạn đang xem: đại sứ quán iraq tại việt nam


Xem thêm: Thông Báo Tăng Giá Vé Địa Đạo Củ Chi 2021, 1001 Thông Tin Thú Vị Về Địa Đạo Củ Chi


Xem thêm: Hướng Dẫn Về Việc Thời Hạn Visa Hàn Quốc, Thời Hạn Visa & Thời Gian Lưu Trú


Lịch làm việc: thứ 2 – thiết bị 6: 8h00 – 15h00

Đại sứ cửa hàng Phần Lan

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – thiết bị 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 máy 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ cửa hàng Pháp

Đại sứ tiệm Philipines

Đại sứ tiệm Rumania

Đại sứ tiệm Singapore

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – máy 6 8h30 – 12h30 và 13h30 – 17h00

Đại sứ tiệm Slovakia

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – lắp thêm 5 8h00 – 12h30 và 13h30 – 17h00 lắp thêm 6 : 8h00 – 13h30

Đại sứ tiệm Srilanka

fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – thứ 6 : 8h30 – 16h30

Đại sứ cửa hàng Tây Ban Nha

fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – thiết bị 6 : 8h30 – 15h30

Đại sứ cửa hàng Thái Lan

netnam.org.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – lắp thêm 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

Đại sứ tiệm Thỗ Nhĩ Kì

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – lắp thêm 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Thụy Điển

Đại sứ tiệm Thụy Sĩ

han.rep.admin.ch Lịch làm cho việc: thứ 2 – lắp thêm 5 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30 đồ vật 6 : 8h30 – 12h30

Đại sứ tiệm CHDCND Triều Tiên

Đại sứ quán Trung Quốc

Đại sứ cửa hàng Úc

fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – sản phẩm 6 8h30 – 12 và 13h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Ukraina

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – trang bị 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h30

Đại sứ cửa hàng Ý

embitaly.org.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00

1. Giấy tờ thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa, xin giấy miễn thị thực trên Việt Nam.2. Cung ứng xin giấy tờ lao động.3. Cung ứng xin Lý lịch tư pháp.4. Giấy tờ thủ tục xin Thẻ tạm bợ trú.5. Cung ứng Đổi giấy tờ lái xe Việt Nam.6. Thương mại & dịch vụ pháp lý:– giấy tờ thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận nhỏ nuôi, quá kế có yếu tố nước ngoài,…– giấy tờ thủ tục đăng ký ra đời doanh nghiệp.– thủ tục mua nhà cho những người nước ngoại trừ và các thủ tục pháp luật khác.Nếu nhiều người đang cảm thấy trở ngại trong việc tìm công ty để cung cấp thực hiện những dịch vụ trên? Hãy contact với công ty chúng tôi để được chuyên viên hướng dẫn thủ tục rõ ràng, dễ hiểu.