.
Đặt mâm cúng khai trương - Gợi ý chọn loại trái cây cho mâm cúng khai trương

Tiêu điểm Đặt mâm cúng khai trương - Gợi ý chọn loại trái cây cho mâm cúng khai trương

Cúng khai trương như một nghi thức vô cùng quan trọng để cầu mong sự may mắn đến với việc làm ăn.