.
Đặc sản rượu ngô Yên Bái

Nổi bật Đặc sản rượu ngô Yên Bái

Có lẽ món hấp dẫn nhất với đàn ông H’Mông lại chính là rượu ngô. Cứ tới phiên chợ, là đông như chảy hội vì người ta được gặp gỡ, trò truyện với nhau.